Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 

SOČ - Klasická masáž

 
 
História klasickej masáže: Masáž vznikla už v staroveku ako výsledok ľudskej činnosti a bola vhodným prostriedkom v liečení a doliečovaní následkov poranení. Postupne sa vykonávala na celom svete, hlavne v Egypte, v Grécku, v Indii; používali ju aj Číňania, Japonci a Rimania. Sprvu ju začínali kombinovať s liečivými účinkami rastlín. Bohatí vladári mali svojich liečiteľov a k spokojnosti sa zverovali do ich rúk. Masáž bola známa aj v krajinách Blízkeho Východu – u Asýrčanov,  Babylončanov a Peržanov. V stredoveku vplyvom kresťanstva nastal úpadok v starostlivosti o telo.
V tomto období masáž používali len Arabi a od nich prenikla k Turkom. V novoveku sa oživuje lekárstvo a tým vznikajú i nové poznatky v masáži. Najdôležitejšou osobnosťou bol H. Merculiaris, ktorý zozbieral všetku literatúru o masáži do 16. storočia a vydal v diele „De arte gymnastica“.
Od 19. storočia nastupuje obdobie modernej masáže. Zakladateľom  prvej techniky masáže je Per Hernik Ling, ktorý vyučoval v Ústrednom ústave pre gymnastiku v Štokholme, založenom roku 1813. O rozvoj masáže sa zaslúžili aj masérske školy. V tejto súvislosti treba pripomenúť najmä I. Z. Zabludovského, ktorý pôsobil v Petrohrade a v Berlíne. Vo svojich dielach rozpracoval metodiku masáže a jej fyziologický účinok na organizmus. Ďalej možno spomenúť významné mená, ako Mezger, Műller, Hoffa a iní.
Prvú publikáciu o masáži u nás napísal V. Chlumský a vydal ju v Prahe roku 1906 pod názvom „Učebnice o masáži“. Ďalší poprední odborníci boli Cmunt, Přerovský a Lenoch.  Roku 1975 vydáva knihu Masáž MUDr. Karel Žaloudek ako príručku pre zdravotnícke školy. Roku 1972 sa začala vyučovať masáž na Odbornej zdravotníckej škole v Levoči pre mládež s chybami zraku. Prvý lekár, ktorý získal poznatky v Karl Marx Stadte a v Berlíne a aplikoval ich v tejto škole, bol MUDr. Alojz Rosina.

 [Casillas6230, 19. 2. 2010 o 22:09] 

 
TOPlist